COVID-19

VERANTWOORDE EN GEPASTE TANDHEELKUNDIGE ZORG

Wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen. Gezondheid staat bovenaan, daarna volgt de rest.

Mondzorg Muiden volgt de Leidraad Mondzorg Corona van de beroepsverenigingen KNMT en ANT.

Wij kunnen enkel mensen in de praktijk toelaten wanneer we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Hierom stellen we u bij het maken van een afspraak de volgende vragen:

  • Heeft u nu corona?

  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?

  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

  • Bent u in thuisisolatie?


Neemt u alstublieft contact met ons op indien er in de tijd tussen het maken van de afspraak en de afspraakdatum iets wijzigt in uw gezondheid en/of u op één van deze vragen 'ja' antwoordt.
Het verplaatsen en annuleren van een afspraak is kosteloos. Aandachtspunten bij een afspraak:

  • Graag bij binnenkomst van de praktijk uw handen desinfecteren met handalcohol welke klaar staat. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

  • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een desinfecterend spoelmiddel (1% waterstofperoxide).

  • Kom niet te vroeg, dus enkel vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.